.

”Kokthansogreta.nu – videoclips !” is one of the world’s most popular video sites, with hundreds of thousands of first page rankings, in search engines like Google, Yahoo, Blekko, Bing, and Baidu.

.
The site is powered by consumer journalists Robin Eek and Kennet Gyllheden from Örebro, Sweden, with help of engineer Joachim Björnberg, from software company ”bcom”.

.

We are very proud and excited to use the scriptPrismotube Express”, from ALURIAN. And we think the script is very fast, in comparison to other video sites.

.
What distinguishes this video site from all other video sites on the internet, is that this site does not allow ads that are embedded in the videos – so called ‘Video Ads’, and ‘TrueView Ads’.

.
This makes the site more user-friendly than other video sites, since ”Kokthansogreta.nu – videoclips,” saves a lot of time for internet users, thanks to its ban on embedded video ads.

.
The website is hosted by Manufrog webbhotell in Örebro, which conducts so called Surpass Hosting, with the company ‘Host Dime’, Orlando, Florida.

.
The site were placed at domain ‘Kokthansogreta.nu’, until August 2013, but we were then forced to change to a ”quieter” environment, due to attacks from hundreds of IP addresses, with result that previous server manu 19, became firmly overloaded.

.
For this reason, the site now lays on domain ”www.fonogramservice.se”.

 

A very warm welcome to enjoy our videos !

.

.

In swedish:

.

”Kokthansogreta.nu – videoclips !” är en av världens populäraste videosajter, med hundratusentals toppningar, i både sökmotorerna Google, Yahoo, Blekko, bing, och Baidu.

.
Webbplatsen drivs av konsumentjournalisterna Robin Eek och Kennet Gyllheden från Örebro, Sverige, med hjälp av teknikern Joachim Björnberg, från mjukvaruföretaget bcom.

.

Vi är mycket stolta och glada över att kunna använda skriptet ”Prismotube Express”, från ALURIAN. Och vi tycker att skriptet är väldigt snabbt, i jämförelse med andra videosajter.

.
Det som utmärker den här videosajten, från alla andra videosajter på internet, är att sajten inte tillåter annonser som är inbäddade i videorna – så kallade ‘Video Ads’, och ‘True View Ads’.

.
Det här gör att sajten blir mer användarvänlig än andra videosajter, då ”Kokthansogreta.nu – videoclips”, sparar mycket tid åt internetbesökarna, tack vare att vi tar avstånd ifrån inbäddade videoannonser.

.
Webbplatsen hostas av Manufrog Webbhotell i Örebro, som i sin tur bedriver så kallad Surpass Hosting, i samarbete med företaget ‘Host Dime’, i Orlando, Florida.

.
Webbplatsen låg på domänen ‘Kokthansogreta.nu’, fram till augusti år 2013, men vi var därefter tvungna att byta till en lugnare miljö, på grund av attacker från hundratals IP-adresser, med resultat att dåvarande servern manu 19, blev ordentligt överbelastad.

.
Av den anledningen ligger nu sajten istället på domänen ”www.fonogramservice.se”.

.

Mycket varmt välkommen att njuta av våra videos !

.

HOME >

.

.